Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Saturn

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento makrový virus obsahuje osm maker v jednom modulu "Saturn": AutoOpen, AutoClose, Stealth, ToolsMacro, ToolsCustomize, ViewVBCode, Saturn, UMP.

Virus infikuje oblast globálních maker při otevření infikovaného dokumentu (AutoOpen). Jiné dokumenty dostanou infekci při jejich otevření a zavření. Během infikování viru vypněte ochranu aplikace Word (možnost VirusProtection). V závislosti na datu systému a náhodném čítači virus změní název počítače na "SOS" a na dokumentu nastaví heslo "SOSxxx", kde "xxx" je číslo od 1 do 333. Při vstupu do menu Nástroje / Makro, Nástroje / Přizpůsobení nebo otevření editoru jazyka zobrazí jednu z následujících zpráv:

Není dostatek paměti pro provedení této operaceTuto funkci nelze otevřítFunkce neodpovídá požadavkům systémuTento program provedl neplatnou operaci a bude uzamčenTato možnost není v současnosti k dispozici

Virus pak reaguje na tlačítka myši a uzavírá všechny dokumenty.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu