Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Satanic

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Je to šifrovaný virus. Obsahuje pět maker: AutoOpen, AutoNew, AutoExec, AutoExit, AutoClose a infikuje systém a dokumenty při vytváření nebo zavírání dokumentu, stejně jako při voláních AutoExec a AutoExit.

Při spuštění aplikace MS Word vir odstraní několik položek nabídky (položky edice maker). V aplikaci AutoExit 1. října virus formátuje pevný disk a volá příkaz DOS COMMAND.COM k provedení příkazu:


echo y | Formát c: / u

Při vytváření nového dokumentu 30. září se virus zobrazí v poli zprávy:


Noční můra Joker 🙂
Jste nakaženi Satanem

Při automatickém otevření vytvoří virus soubor skriptu C: FUN.SCR obsahující hexadecimální výpis virů DOS " Claudia ". Dále vytvoří a spustí dávkový soubor C: FUN.BAT:


@echo off
ladění <Fun.scr> nul
@echo off
nc.com
@echo off
del Fun.scr

Poté virus vytvoří profilovou sekci (soubor WIN.INI) a zkontroluje jej při dalším pádu virů DOS:


[Řízení]
Instalováno = ANO

Virus také obsahuje poznamenaný text:


Pozdravy do temné noci! To je dobré. 🙂


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu