Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Random

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o neškodný makrový virus. Obsahuje pouze jedno makro, ale při napadení dokumentu globální oblasti maker zkopíruje toto makro jméno, které náhodně vybere z dese variant:
AutoOpen, AutoClose, AutoNew, AutoExec, AutoExit, FileSaveAs, FileOpen, FileClose, autoOpen, FileExit

Během infikování viru se zobrazí zpráva MessageBox se zvoleným názvem. Virus infikuje soubory dvakrát a vícekrát, v důsledku toho mohou infikované dokumenty a šablony obsahovat až jedno až deset maker.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu