Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Puritan

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o nebezpečný makrový virus. V infikovaných dokumentech a oblastech globálních maker (NORMAL.DOT). Existuje šest maker virů, existují však pouze pět různých typů:


Dokument NORMAL.DOT
Makro1 Puritan Puritan
Macro2 Rtr Retro
Macro3 FSAB FileSaveAs
FSAB
Macro4 AOB AOB
AutoOpen
Nástroje Macro5Macro
Virus infikuje oblast globálních maker v aplikaci AutoOpen a dokumenty na souboru FileSaveAs. Virus odstraní antivirové soubory, pokud existují:

C: Program FilesNorton AntiVirusVirscan.Dat
C: Program FilesF-Prot95Fpwm32.dll
C: Program FilesMcAfeeScan.dat
C: Tbavw95Tbscan.sig
Připojí také do konce souboru AUTOEXEC.BAT příkazy, které také tyto soubory odstraní:

@echo off
Pokud existují C: Program FilesNorton AntiVirusVirscan.Dat
pak del C: Program FilesNorton AntiVirusVirscan.Dat
Pokud existují C: Program FilesF-Prot95Fpwm32.dll
pak del C: Program FilesF-Prot95Fpwm32.dll
Pokud existují C: Program FilesMcAfeeScan.dat
potom del C: Program FilesMcAfeeScan.dat
Pokud existují C: Tbavw95Tbscan.sig
pak del C: Tbavw95Tbscan.sig
Při přístupu k nabídce Nástroje / Makro zobrazí virus zprávu s řetězci:

Nedostatek paměti.
WordBasic Err = 7
Virus obsahuje komentáře v puritánském makru:

Styl makro virii byl vynalezen
ti s otevřenou myslí …
Pokud máte otevřenou mysl k jiným vlivům
vyroste jako jeden z nejlepších …
"Básník nejvyšší kvality 😉 od
'— Neophyte —-


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu