Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Pendron

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o virus makra typu stealth. Obsahuje 13 procedur v modulu "XBoss": Boss41, ToolsCustomize, ViewVBCode, FilePrintPreview, FilePrintPreviewFullScreen, ToolsMacro, ToolsOptions, FileSaveAs, AutoClose, AutoExec, AutoOpen, PlanetJangkit a TularComputer.

Virus infikuje oblast globálních maker po otevření infikovaného dokumentu (AutoOpen) a infikuje další dokumenty při jejich otevírání a zavírání (AutoOpen, AutoClose).

Virus vypne ochranu aplikace Word proti viru (možnost VirusProtection) a všechny zvuky aplikace Word. Skrývá také nabídku "Šablony a doplňky …" (stealth).

Při napadení viru modifikuje vlastnosti MS Word:


UserName = "Pendron"
UserInitials = "Gunadarma"

Po zadání nabídky "ToolsMacro" virus vyzve k zadání hesla:


Pendron Security
Zadejte heslo:

Pokud zadaný text není "princezna", virus zobrazí zprávu:


Pendron GN'R Production
Ty jsi špatný přítel !!!

Pokud 11. den v měsíci padne v neděli, zobrazí se virus balón MS Word:


Hallo Sobat Semua ….
Salam Buat Anak-Anak Gunadarma Z Pendronu


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu