Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Pelaku

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické detaily

Tento virus makro Word obsahuje devět maker: FileSave, FileSaveAs, FileTemplates, ToolsMacro, ToolsCustomize, AutoExec, AutoClose, AutoOpen, FileOpen.

Infikuje oblast globálních maker při otevření infikovaného dokumentu (AutoOpen) a infikuje další dokumenty při otevírání, ukládání a ukládání pomocí nových jmen (FileOpen, FileSave, FileSaveAs).

Při otevírání dokumentu před virem virus odstraníte všechny makra (pokud existují). Při zavírání viru přepíšou makra FileOpen (snaží se chránit před jinými viry?)

19. srpna se zobrazí zpráva MessageBox:


Happy Birthday, Pakistán Pratiwi …
Dnes Pakis Pratiwi slaví narozeniny … Vypněte počítač,
nechte celou práci, odpočívejte svou mysl, gratulujte mu
Pak Pratiwi.
20. listopadu se zobrazí zpráva MessageBox:

Happy Birthday, NdeKlaim …
Dnes NdeKlaimber oslavuje narozeniny … Vypněte počítač,
nechte celou práci, odpočívejte svou mysl, gratulujte mu
NdeKlaimber.
Počínaje rokem 1998 od 19:00 virus zobrazí UserDialog:

NdeKlaimber Sues …
Počínaje zármutek … NdeKlaimberÖ se vyhnul a
ponížený … spadl jako hnusný odpad … NdeKlaimery … sténání
s vroucí pomsty !!!
Teď je načase, aby se NdeKlaimber ukázal … je tu ještě moc
umlčení bezcitných úst … pro touhu být jangem
nejlepší je něco velmi lidského … NdeKlaimberÖ manangis
by měl zahrnovat všechny.
1997 NdeKlaimberÖ Já jsem přišel …


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu