Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Opim

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o stealth makrovir. Obsahuje šest funkcí: AutoOpen, AutoClose, ToolsMacro, Toolscustomize, ViewVBcode a OPIM. Po otevření dokumentu virus zakáže funkci VirusProtection. Virus se replikuje při otevírání a zavírání dokumentů (AutoOpen, AutoClose).

Po vstupu do nabídky Nástroje / Makro virus nastaví heslo "OPIM" pro aktuální dokument a ukončí systém Windows. V pondělí nahrazuje řetězec "the" s tebou "v aktuálním dokumentu.


Odkaz na originál