Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Onex

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Makro virus Word97.Onex obsahuje pouze jedno makro s názvem Extra. Toto makro obsahuje automatickou funkci Document_Open, která dovoluje viru infikovat systém a dokumenty po otevření souboru a aktivaci viru.

Virus obsahuje následující řetězec autorských práv:

"Word 97 / 2k.Extra – Psyklon X"
"Můj první virus pro rok 2k"


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu