Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Ofxx

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické detaily

Jedná se o zašifrovaný virus obsahující tři makra, která mají různé názvy v globální oblasti (NORMAL.DOT) a infikované dokumenty:

        NORMAL.DOT Infected filesMacro1 Ofxx AutoOpen – infikuje globální oblast při otevíráníMacro2 AutoClose Cfxx – infikuje soubory při zavíráníMacro3 AutoExec Show – poškozen ve vzorcích, které mám

Ve většině vzorků jsou makra "AutoExec" ("Zobrazit") poškozeny, avšak virus se nemůže bez problémů replikovat s poškozenými makrami. Poškozené makro obsahuje následující text:

při kterém je bohatá na vlhkost, která se nachází v adresáři WINDOWSa WINWORD byl ztracen, nenechte se překvapit, není to váš čin, aleje to výsledek mé práce … Kdo se to podařilo najítjak se odvrátit tento virus, jsem aka j�n dát seznam tohoto virupro vás! A samozřejmě budu tady pokračovatpozdravím vás s nejnovějšími viry ze mne … gratulace!Bandung,C: MESSAGE.TXT

Tento text je velmi podobný textu, který je součástí viru " Macro.Word.Bandung ".


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu