Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Ochoy

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o šifrovaný makrový virus obsahující pět maker v infikovaných dokumentech a deset maker v oblasti globálních maker (NORMAL.DOT):


Dokumenty NORMAL.DOT
Ard01, AutoOpen Ard01
Ard02 Ard02, FileSave, AutoClose
Ard03 Ard03, FileTemplates, ToolsMacro, ToolsCustomize
Ard04 Ard04, FileOpen
Infikuje oblast globálních maker při otevírání infikovaného dokumentu (AutoOpen) a zkopíruje se do uložených nebo zavřených dokumentů (FileSave, AutoClose). Před infikováním viru odstraníte všechna makra v cílovém adresáři. Virus ukládá počítadlo infekcí v proměnné dokumentu "ard01". V závislosti na tomto čítači virus buď vytiskne do stavového řádku text "OCHOY * PKTBNI", nebo zobrazí MessageBox:

BNI – PKT
(c) Ardi Sunardi – 1 9 9 7


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu