Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Nori

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Nori je nebezpečný virus makro, který infikuje dokumenty aplikace Word při otevírání nebo vytváření. V důsledku aktivity viru se může v kořenovém adresáři jednotky "C:" objevit soubor "Iron.tmp".

Dne 1. dubna virus kontroluje RegisteredOrganization klíč registru systému – pokud se rovná "IRON" virus zničí všechny soubory na disku "C:".

Pokud klíč RegisteredOrganization obsahuje nějakou jinou hodnotu, virus odstraní (odstraní) obsah všech dokumentů otevřených 1. dubna.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu