Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Naen

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Toto je šifrovaný virus, který obsahuje čtyři makra: OemLogo, FileTemplates, AutoOpen (MeoClose v NORMAL.DOT), OemClose (AutoClose v NORMAL.DOT).

Virus infikuje globální oblast v programu AutoOpen a zapisuje se do dokumentů v AutoClose. Při vkládání do nabídky Soubor / Šablony zobrazí virus MessageBox:


Microsoft Windoze
Chyba při ochraně proti větru
Virus vytvoří soubor C: WINDOWSSYSTEMOEMINFO.INI a zapíše text tam:

[Všeobecné]
Výrobce = NAENBGOURSG
Model = 209711 – SO.HT.AI.KS
Virus pak vytvoří soubor C: WINDOWSSYSTEMOEML.NIK a zapíše hexadecimální výpis OEMLOGO.BMP a poté vytvoří soubor C: WINDOWSSYSTEMOEMZ.BAT a zapíše příkazy, které převedou tento hexadecimální výpis do souboru BMP:

@echo off
ladění <oeml.nik> nul
del oeml.nik
del oemz.bat
Výsledný soubor BMP obsahuje logo s textem:

CREATED NAENBGOURSG

Virus také obsahuje komentované textové řetězce:


NAENBGOURSG
SO.HT.AI.KS
231076-ŘECKO
VRD 19-4-1997
——————————
+ · ÷ x
xx
·
·
——————————–
Latinské slovo – virus – znamená jed a je derivát
ze dvou sanskritických kořenů -> -vishas -> (jed)
a -ishus -> (šipka).
NAENBGOURSG – SO.HT.AI.KS
M.SC. v MacroViral Science
———————————


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu