Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Miholeh

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické detaily

Obsahuje pouze jedno makro AutoOpen a replikuje při otevírání dokumentu. Počínaje 255. souborem:


info
Svědčíte o přítomnosti viru Béshit Barah Elohim ~ v Jihoafrické republice
systému. © Copyright 1998 JDN-FDD.
Infos.lire-> Prorok Izaiáš – kapitola 53.Na Abrahámovi ho neodstraňujte
Torah.
Nepoškodím váš pevný disk, nebojte se! Ale chci
oznamuje vám dobrou zprávu: Království Boží je blízko, je
pro ty, kteří mají prosté srdce, pro ty, kteří se činí ze zlého
oni dělali na zemi.
C: Soubor WINDOWSBRHSTBRH.INI:

[Příspěvky pro MIHOLEH HARAB TIHSHEREB]:


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu