Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Mercado

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Toto je šifrovaný virus maker aplikace Word. Obsahuje osm maker: AutoOpen, UtilMacro, FerramMacro, ArquivoAbrir, ArquivoSalvar, UtilPersonalizar, ArquivoSalvarComo, FerramPersonalizar.

Virus infikuje oblast globálních maker (NORMAL.DOT) při otevírání infikovaného dokumentu a zapisuje se do dokumentů, které jsou otevřeny, uloženy nebo uloženy s novým názvem.

19. května virus píše do souboru C: AUTOEXEC.BAT příkazy, které formují pevný disk, virus pak zobrazí MessageBoxes:


Alevirus Labs 1997 11/21/97 Virus Extra Hipermercado
Extra = Mais Caro = Caixas sem vzdělání o = Vacas HEHE
Hipermercado Extra 100% Caixas HIV Positivo !!! S> C> S


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu