Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Maddog

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Nejsou šifrované viry maker. Obsahují šest maker: AutoExec, AutoOpen, AutoClose, FileClose, FCFinish, AOpnFinish. Oni infikují systém na AutoOpen a soubory na FileClose.

Viry obsahují text:


————————————————– ——
Microsoft Word pro Windows 95 "MadDog" Macro Set
v 1.0, březen 1996
————————————————– ——
(c) Copyright Microsoft Corporation, 1995
Při automatickém uzavření nahradí symbol "e" znakem "a" v aktuálním dokumentu.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu