Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.MSW

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento virus obsahuje pět maker: mswFS, FileClose, AutoOpen, AutoExec, ToolsMacro. To infikuje systém na AutoOpen a zapisuje se do souborů na FileClose.

Makro Virus AutoExec neobsahuje nic jiného než poznamenaný obrázek:


PAPÍR SHREDDER (c) Sirius (alfa CMa), Sirius B bílý trpaslík
999999
999999999
999999999999
99999999999999
999999 999999
999999999 99999999
@ 99999999999999 99999
9999999999999999 99
99999 9999999999 9999 9
99999999 9999999 999
9999 999999 99999 999
9999 9999999 999999 99
999 9999999 999999 99
99 999 99999999999999999 99
99 99999999999999999999999999999999 99
999999999999999999999999999999999999999 9999


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu