Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Lunar

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Toto je šifrovaný virus makra. Obsahuje sedm maker: autoexec, autoopen, fileave, autoclose, filesaveas, toolsmacro, filetemplates.

Virus infikuje oblast globálních maker při otevírání (AutoOpen) nebo zavření (AutoClose) infikovaného dokumentu. Infikuje dokumenty, které jsou uloženy (FileSave) nebo uloženy s novým názvem (FileSaveAs).

Virus vytvoří soubor LUNAR.INI a zapíše text tam:


[virus]
lunární =
autor = Hyperlock
Jedná se o stealth virus – háček File / Templates a Tools / Macro, při zadávání těchto nabídek virus zobrazí MessageBox:

Microsoft Word
Není dostatek paměti pro provedení této operace
Virus obsahuje komentované textové řetězce:

WM.Lunární virus
Makro AutoExec


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu