Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Ler

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Toto je šifrovaný virus makra. Obsahuje dvě makra v dokumentech: AutoOpen, Hitler; a čtyři makra v režimu NORMAL.DOT: AutoExec, AutoOpen, Autoeopen, Hitler.

Virus replikuje při otevírání dokumentu. 15. dubna se virus zobrazí MessageBox:


Hitler
Indie je skvělá
Virus vytvoří náhodné adresáře na jednotce C: a vytvoří tam soubor HITLER.TXT. Tyto soubory obsahují text:

MSWORD je infikován novým virem HITLER
Datum =
Čas =


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu