Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Lafs

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Kód viru obsahuje šest maker v jednom modulu: AutoOpen, AutoClose, ToolMacro, ViewVBCode, FileTemplates, exec. V šablonách je název modulu "lafs", v dokumentech – "dd".

Virus replikuje při otevírání a zavírání dokumentů. Během infekce zakázá možnost VirusProtection. Při zavření dokumentů zobrazí virus vlastní dialogové okno FileSaveAs.

V červnu 14 se virus zobrazí asistent balónu:


Všechno nejlepší k narozeninám
Selamat Ulang Tahun tvrdí, že se v této oblasti objevuje více než polovina lidí.
V listopadu listopadu 6 vkládá řádky do dokumentů:


Láska na první pohled
Patas AC 19
6. listopadu 1997


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu