Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Killluf

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Viry této rodiny obsahují tři makra: AutoClose, VisioOpen, VisioClose. Rozkládají se na uzavíracím dokumentu (AutoClose). Během infekce se nekopírují do dokumentů, ale pohybují se. Po kopírování se vymažou v původním dokumentu. Uchovávají název aktuálního dokumentu v souboru WINWORD6.INI v části [Microsoft Word] s názvem LUF01.

Počínaje 1. lednem 1999 smazávají soubory na všech discích ve všech adresářích: * .DOC, * .PPT, * .XL ?, * .MPP, * .WPS, * .MDB. Pak se zobrazí zpráva MessageBox


HAPPY NEW YEAR FOLKS!


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu