Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.KillProt

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Toto je šifrovaný virus makra. Obsahuje čtyři makra: AutoOpen, FileSaveAs, FileOpen, ToolsMacro. Infikuje oblast globálních maker na nástrojích AutoOpen a ToolsMacro, dokumenty získávají infekci na FileOpen a FileSaveAs.

Virus vytvoří parametr "Count =" v sekci "Infector" v systémových profilech a zvýší jeho hodnotu u každého volání FileSaveAs. Každé desáté uložení dokumentu s novým názvem nastaví virus pro daný dokument:


Co to k sakru
Při jakémkoli dalším ukládání virus převádí dokument na šablonu. Na každém nástroji AutoOpen virus odstraní makra AutoExit, InstVer, ShellOpen (makra specifická pro ScanProt).


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu