Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Hilight

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Toto je šifrovaný virus makra. Obsahuje dvě makra s různými názvy v dokumentech a NORMAL.DOT:

Dokumenty NORMAL.DOTAutoOpen AutoExecPrezentace FileSaveAs
Virus infikuje systém při volání AutoOpen a zapisuje se do dokumentů ve volání FileSaveAs. Virus vytvoří počítadlo v souboru systémových profilů (WIN.INI):
[OKNA]Počet = 0
Virus zvyšuje tento počet čítačů v každém nástroji AutoExec a když čítač dosahuje 10, virus změní barvy palety systému Windows.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu