Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Header

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento virus obsahuje 3 makra:


Dokumenty NORMAL.DOT
AutoOpen ao
fs FileSave
fsa FileSaveAs
Virus infikuje systémovou oblast při otevírání infikovaného dokumentu (AutoOpen). Infikuje dokumenty, které jsou uloženy (FileSave) nebo uloženy s novým názvem (FileSaveAs). Virus kontroluje jeho přítomnost pomocí záhlaví dokumentu, ve kterém píše text:

Váš dokument byl napaden velmi nebezpečným virem!


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu