Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Greenpeace

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o šifrovaný virus makro Word, obsahuje sedm maker:


Dokumenty NORMAL.DOT
FlSvvs FileSaveAs
FlSvv FileSave
AtExc AutoExec
FlOpvvv FileOpen
AutoOpen ImpRovevvvv5
TlsMcr NástrojeMacro
FileExit FClccc
Virus infikuje oblast globálních maker (NORMAL.DOT) při otevírání infikovaného dokumentu (AutoOpen) a zapisuje se do dokumentů, které jsou uloženy s novým názvem (FileSaveAs).

Dne 22. května 1998, kdy začíná Word, se virus zobrazí MessageBox:


Belik Natasha požaduje:
Zastavte znečištění životního prostředí !!!!!
Chraňte ozonovou vrstvu!
Rescue Volga !!!
Zaplaťte plat !!!!!
Virus GreenPeace
Pokud autor dokumentu je "Igor Daniloff", virus nahradí makra AutoOpen a IDRWEBSCAN neškodnými: Nový AutoOpen zobrazí MessageBox:

V prostředí WinWord6.0 / 7.0rus
viry nejsou distribuovány
DrWeb pro WinWord
IDRWEBSCAN je nahrazen makrem do-nothing.

Při vkládání do menu "Nástroje / Makro" virus nastaví ochranu heslem dokumentu (heslo = "orhey") a po opuštění "Nástroje / Makro" jej obnoví.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu