Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.GoldFish

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Toto je šifrovaný virus. Obsahuje dvě makra: AutoOpen, AutoClose a infikuje při otevírání a zavírání. V závislosti na systémovém náhodném čítači se zobrazí dialogové okno s textem:


Zlatá rybka
Jsem GoldFish,
Mám hlad, krmte mě.
a čeká, kdy bude zadáno jedno ze slov:

rybáři červi červi pryme jádro


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu