Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Gavin

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Toto je šifrovaný virus makra. Obsahuje pouze jedno makro pojmenované ve složce FileSave v dokumentu NORMAL.DOT a AutoOpen v dokumentech. Virus infikuje oblast globálních maker při otevření infikovaného dokumentu a při uložení infikuje dokumenty.

Na infikování globální oblasti maker (NORMAL.DOT) virus uloží aktuální datum v souboru CONTROL.INI v oddílu [MS-Word], řádek "Kompatibilita". Za 28 dní virus vloží automatickou korekci: "Microsoft" -> "Microboloks".

Virus obsahuje komentáře:

Gavinovo Slovo Virus V2.0 – 1996Nezávislý na platformě*** NENÍ K DISPOZICI ***V nouzovém kontaktu gr.brock@ic.ac.uk


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu