Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Fuzzy

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Toto je šifrovaný virus makra. Obsahuje pouze jedno makro AutoOpen a infikuje oblast globálního makra a dokumenty při otevírání souborů. V závislosti na datu systému a systémovém náhodném čítači se virus nastavuje pro aktuální dokument SummaryInfoTitle = "Fuzzy", SummaryInfoAuthor = "Microsoft" a heslo "Fuzzy". Virus pak zobrazí MessageBox:


Virus makra aplikace Microsoft Fuzzy Word verze 1.0


Odkaz na originál