Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Day

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o hloupý, ale velmi nebezpečný makrový virus. Po otevření infikovaného dokumentu virus zkopíruje své tělo do oblasti globálních maker (NORMAL.DOT). Jiné dokumenty dostanou infekci při jejich otevření.

Při otevření dokumentu se virus zkontroluje datum systému a od 2. června 1999 zapíše do souboru AUTOEXEC.BAT sadu příkazů, které odstraní všechna data na jednotkách C: a D:.

Tělo viru obsahuje komentář:


je dobrý den umřít


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu