Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Crud

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o virus makra typu stealth. Obsahuje šest maker: AutoOpen, AutoClose, ToolsMacro, FileSaveAs, ToolsProofing.

Virus se replikuje při otevírání, zavírání a ukládání dokumentů. Zakáže také VirusProtection. Při vstupu do nabídky Nástroje / Makro se zobrazí balón:


Pomoc !!
Tato možnost není nainstalována, nainstalujte prosím soubory HELP a pokračujte


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu