Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Catch

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento šifrovaný makro virus obsahuje šest maker: AutoOpen, encrypt1, FileSave, AutoClose, infectdoc, infectnorm. Infikuje globální oblast maker při otevření infikovaného dokumentu (AutoOpen) a zkopíruje se na jiné dokumenty při jejich otevření.

Virus nahrazuje (smíchá) v dokumentu znaky: "i" <-> "o", "a" <-> "e". Toto míchání není viditelné v dokumentech za infikovaných systémových podmínek: při otevření dokumentů virus nahrazuje tato písmena zpět do původního stavu. Při uložení dokumentů virus znovu nahrazuje písmena. Po každé výměně viru se zobrazí tečka na StatusBar.

Na zavření dokumentu v závislosti na systémovém náhodném čítači se virus zobrazí zpráva:


Je to Catch 22 Situace!


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu