Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Anak

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Toto je šifrovaný virus makra. Obsahuje čtyři původní makra, které jsou zkopírovány do pěti souborů, zatímco infikují dokumenty a NORMAL.DOT:

Dokumenty NORMAL.DOTMacro1 anakAE AutoExecMacro2 AutoOpen anakAOanakAOMacro3 anakSA FileSaveanakSAMacro4 anakSMU anakSMU
Virus infikuje oblast globálních maker při otevírání infikovaného dokumentu (AutoOpen) a zapisuje se do dokumentu při jejich uložení (FileSave).

Virus definuje nový klávesový zkrat "Shift-Ctrl-F" a připojí jej k nabídce Nástroje / Přizpůsobení. Chcete-li skrýt makra (funkci stealth), virus odstraní nabídky File / Templates, Tools / Macros a Tools / Customize.

Od 25. dne každého měsíce od 14:00 virus vytvoří novou šablonu a vloží text tam:

… introducin g …anakSMUSemarang, březen 1997
Virus se pak zaregistruje v systému. Za tímto účelem vytvoří soubor ANAKSMU.BAT, zapíše příkazy a provede je:
@ OFF OFFREM ————————————————- ——–REM anakSMU zničí vaše REGEDIT, chci být tam :)REM email: anakSMU@TheOffice.net "REM ————————————————- ——–ECHO REGEDIT4> anakSMU.REGECHO [HKEY_CURRENT_USERSoftwareanakSMU] >> anakSMU.REGECHO [HKEY_CURRENT_USERSoftwareanakSMUanakSMU@TheOffice.net] >> anakSMU.REGECHO [HKEY_CURRENT_USERSoftwareanakSMU18.090 – Semarang] >> anakSMU.REGSTART / MIN REGENTujte anakSMU.REGVÝSTUP
Virus pak zobrazí MessageBox:
anakSMUJo, přál bych si, abych byl anakSMU


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu