Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Aljadezz

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o polymorfní makro virus. Obsahuje dvanáct maker v modulu "aljadezz": FileSaveAs, Mutate, EditFind, AutoOpen, FileSave, FilePrint, Inserta, ToolsMacro, ViewVBCode, ToolsCustomize, FileTemplates, Retro.

Virus se replikuje při spuštění jedné makra: FileSaveAs, EditFind, AutoOpen, FileSave, FilePrint. Používá polymorfní rutinní vkládání náhodných komentářů do kódu viru.

Makro EditFind vymaže systémové soubory:

C: WINDOWSWIN.COMC: Config.sysC: AUTOEXEC.BATC: COMMAND.COM
Při tisku (FilePrint) virus přidá stránku s textem:
– = INFECTADO CON EL ALJADEZZ VIRUS = –
Virus pak odstraní soubory:
C: WINDOWS *. *C:*.*
Virus také vymaže antivirové programy:
C: Archivos de ProgramaAntiViral Toolkit ProAvp32.exeC: program 1Antivi ~ 1Avp32.exeC: Archivos de ProgramaAntiViral Toolkit Pro * .avcC: program ~ 1antivi ~ 1 * .avcC: f-makrof-makro.exeC: f-prot ~ lf-macro.exeC: Archivos de ProgramaCommand SoftwareF-PROT95Sign.defC: program 1comman ~ 1f-prot95sign.defC: Archivos de ProgramaCommand SoftwareF-PROT95Dvp.vxdC: program ~ 1comman ~ 1f-prot95dvp.vxdC: Archivos de ProgramaMcAfeeVirusScan95Scan.datC: program ~ 1mcafeeviruss ~ 1scan.datC: Archivos de ProgramaMcAfeeVirusScan95Mcscan32.dllC: program ~ 1mcafeeviruss ~ 1mcscan32.dllC: Archivos de ProgramaMcAfeeVirusScanScan.datC: Archivos de ProgramaMcAfeeVirusScanMcscan32.dllC: Archivos de ProgramaNorton AntiVirusViruscan.datC: program 1norton ~ 1viruscan.datC: Archivos de ProgramaSymantecSymevnt.386C: program ~ 1symantecsymevnt.386C: PC-Cillin 95Scan32.dllc: pc-cil ~ l * .dllC: PC-Cillin 95Lpt $ vpn. *C: PC-Cillin 97Scan32.dllC: PC-Cillin 97Lpt $ vpn. *C: TscPC-Cillin 97Scan32.dllc: tscpc-cil ~ 1 * .dllC: TscPC-Cillin 97Lpt $ vpn. *C: TBAVW95Tbscan.sigc: Tbavw95Tb *. *C: Tbavw95Tbavw95.vxdC: Archivos de ProgramaNorton Antivirus *. *


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu