Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSOffice.Jerk

Detekováno 01/11/2002
Třída Virus
Platfoma MSOffice
Popis

Jedná se o multiplatformní makrovírus infikující součásti Office97: dokumenty aplikace Word a sešity a listy aplikace Excel. Virus obsahuje dvě automatické makra v listu aplikace Excel a dokumenty aplikace Word: Document_Close v dokumentech aplikace Word a Workbook_Deactivate v případě sešitu aplikace Excel nebo Worksheet_Deactivate v případě listu aplikace Excel.

Virus se replikuje v aplikaci Excel při deaktivaci sešitu. V aplikaci Word se virus po dokončení dokumentu replikuje. Při šíření virus infikuje nejen "nativní" objekty, ale také exportuje svůj kód do jiné složky systému Office, pokud je nainstalován v systému.

Virus vypne možnost VirusProtection MS Office.

Každý měsíc od června do prosince na 14, virus zobrazí zprávu:

 www.all.net<Název_uživatele> vf n ovt fghcvq wrex! 

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu