Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSExcel.Yohimbe

Detekováno 01/11/2002
Třída Virus
Platfoma MSExcel
Popis

Technické údaje

Jedná se o makro virus aplikace Excel. Jediný modul (makro) v tomto viru je nazván "Exec", obsahuje tři podprogramy: Auto_Open, DipDing, PayLoad a jedna funkce: SheetExists. Rutina Auto_Open je automatický, volá ho při otevření libovolného souboru. Při tomto hovoru infikuje virus PERSONAL.XLS. V případě jakékoliv chyby virus infikuje všechny aktivní knihy (soubory). Před návratem makra Auto_Open nastaví podprogram DipDing jako obslužný program časovače, který se volá od 16:00 hod. Tento podprogram infikuje všechny otevřené knihy.

Virus zapíše řetězec "Yohimbe" do záhlaví listu. Virus také nastavuje podprogram PayLoad tak, jak je nazýván od 4:45 hod. Tento rutinní re-rozměry aktivní list, kreslí obrázek a vloží text "FUCK YOU BUDDY" do listu.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu