Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSExcel.Soldier

Třída Virus
Platfoma MSExcel
Popis

Technické údaje

Jedná se o polymorfní virus makro. Obsahuje čtyři aktuální funkce: Auto_Open, Auto_Close, Delay, Poly, stejně jako náhodný počet nevyžádaných funkcí s náhodnými názvy.

Při zavření infikovaného souboru virus vyhledává a infikuje soubory v aktuálním adresáři. Zatímco infikuje virus v závislosti na systému náhodný čítač vkládá do horní části jeho funkce kódu s náhodným jménem a náhodným obsahem (polymorfní).

Při otevření infikovaného souboru virus vymaže položky nabídky Formát / List / Skrýt a Formát / List / Odkrýt … (stealth).

V závislosti na náhodném čítači se virus na titulku aplikace Excel zobrazí na běžícím řádku:

Microsoft Excel


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu