Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSExcel.Sofa

Třída Virus
Platfoma MSExcel
Popis

Technické údaje

Tento virus infikuje listy aplikace Excel. Obsahuje pouze jeden modul (makro). Tento modul má název obsahující 11 mezer a je neviditelný v systému – menu Nástroje aplikace Microsoft Excel / makra nezobrazují žádná makra. Modul virů má čtyři funkce: Auto_Open, Auto_Range, Current_Open, Auto_Close.

Během otevření infikovaného souboru převzala kontrola funkce virus Auto_Open. Tato funkce "přejmenuje" na Excel – název "Microsoft Excel" je nahrazen "Microsofa Excel". Tato funkce pak infikuje systém. Chcete-li tak učinit, hledá soubor BOOK.XLT v Cesta po spuštění. Pokud takový soubor neexistuje (systém není infikován), virus zobrazí:


Aplikace Microsoft Excel zjistila poškozený soubor doplňku.
Klikněte na tlačítko OK pro opravu tohoto souboru.
V závislosti na odpovědi uživatele virus vytvoří soubor BOOK.XLT obsahující kód viru. Po nakazení viru se zobrazí:

Soubor byl úspěšně opraven!
Při načítání do systému Excel načte všechny XLT soubory (včetně infikovaných BOOK.XLT) ze spouštěcí cesty a v důsledku toho virus převezme kontrolu, pokud se načítá aplikace Excel. Virus pak nastaví funkci Auto_Range pro systémovou funkci OnSheetActivate. Při aktivaci všech listů tato funkce převezme kontrolu a infikuje aktivní soubor, pokud ještě není infikován.

Virus neumožňuje uvolnění ze systému – při zavírání libovolného souboru virus nastaví systémovou funkci OnWindow na svou funkci Auto_Range. V důsledku toho se virus znovu nainstaluje při otevírání libovolného souboru.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu