Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSExcel.Robocop

Třída Virus
Platfoma MSExcel
Popis

Technické údaje

Jedná se o makro virus aplikace Excel. Obsahuje dva moduly COP a ROBO. Modul ROBO obsahuje automatickou rutinu Auto_Open, která je spuštěna při otevírání infikovaného souboru. Toto makro infikuje soubor PERSONAL.XLS a přiděluje kód viru jako spuštěný při aktivaci listu (handler SheetActivate). V důsledku toho virus infikuje aktuální soubory (knihy) při aktivaci listu.

1. března virus vloží texty do aktuálního listu:

ROBOCOP Noční můra Joker [SLAM]


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu