Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSExcel.PTH

Třída Virus
Platfoma MSExcel
Popis

Technické údaje

Tento virus infikuje listy aplikace Excel. Obsahuje devět maker v jednom modulu PTH: Auto_Open, lay_proc, Message, set_action, Set_time, Warning, Nghich, p_exit, message1.

Při otevření infikované tabulky aplikace Excel spustí automatický makro auto_open, který nainstaluje virus do systému: zkopíruje kód viru do souboru PERSONAL.XLS v adresáři aplikace Excel Startup. Virus pak kontroluje všechny otevřené sešity a infikuje je.

Při zavírání souboru po 13:00 v měsíci po 17:00 hod. Virus nahrazuje text "PTH" obsah všech souborů s příponou "TXT" v adresáři aktivního dokumentu.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu