Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSExcel.Legend

Detekováno 01/11/2002
Třída Virus
Platfoma MSExcel
Popis

Technické údaje

Jedná se o makro virus aplikace Excel. Obsahuje jeden modul (makro) s názvem Legenda obsahující dvě rutiny – Auto_Open a Infect. Při otevření infikovaného dokumentu aplikace Excel spustí tento rutina Auto_Open. Tato rutina potom nastavuje rutinní Infect jako obslužný nástroj SheetActivate, tj. Při aktivaci libovolného listu Excel vyvolá rutinu Infect.

Při spuštění rutiny Infect infikuje soubor PERSONAL.XLS nebo aktuální knihu (soubor) v závislosti na situaci – v případě otevření již infikovaného souboru virus infikuje PERSONAL.XLS. Pokud není infikovaný soubor otevřen, virus infikuje.

Po nakazení viru odstraní položku nabídky Nástroje / Makro. Pokud je uživatelské jméno "Pyro" a název organizace "VBB", virus neprovede žádnou akci. V závislosti na datu systému a systémovém náhodném čítači se v poli zobrazí zpráva:

Pyro [VBB]Byli jste nakaženi Legendou!


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu