Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSExcel.Lady

Třída Virus
Platfoma MSExcel
Popis

Technické údaje

Toto je virus makro Excel97. Infikuje tabulky Excel97. Virus obsahuje dva postupy Workbook_Deactivate a Worksheet_Activate v jednom modulu. Virus infikuje sešity při deaktivaci infikovaného sešitu nebo aktivaci některého z jeho listů. Procedura infekce přidá kód viru do všech modulů všech otevřených sešitů.

Virus se v žádném případě nezobrazuje. Obsahuje text:


Autorské právo (C) 1998 FlyShadow ~ ^^ ~ – Lady


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu