Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSExcel.Don

Třída Virus
Platfoma MSExcel
Popis

Technické údaje

Jedná se o makro virus aplikace Excel. Obsahuje jeden modul DON, který obsahuje jednu funkci AutoOpen. Infekční rutina přítomná v kódu viru se skládá ze 49 šifrovaných textových řetězců. V případě potřeby (na infekci) je virus dešifruje, ukládá do souboru DON.TXT a poté zkopíruje tento soubor do oblasti maker s názvem "Replicate" a provede jej. Po provedení (tj. Po infekci souboru nebo systému) virus odstraní modul "Replicate".

Pokud je infikovaný soubor otevřen ze spouštěcího adresáře aplikace Excel (tj. Systém je již infikován), nastaví funkci AutoOpen na deaktivaci listů (funkce OnSheetDeactivate) a infikuje sešity při změně aktivního listu. Jinak virus vytvoří infikovaný soubor se jménem .DON v adresáři pro spuštění aplikace Excel, tj. Infikuje systém.

Virus lze snadno detekovat přítomností a soubor v adresáři XLSTART. Virus také vytvoří soubor DON2.TXT a zapíše tam název aktivní sešitu.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu