Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSExcel.Compat

Třída Virus
Platfoma MSExcel
Popis

Technické údaje

Jedná se o polymorfní makro Virus aplikace Excel. Obsahuje jeden modul s 11 funkcemi uvnitř: Macro1, Macro2, Macro3, Macro4, Macro5, Macro6, Macro7, Auto_Open, Auto_Close, Auto_Exit, Auto_Help.

Virus spouští rutinní infekci při otevírání souborů, přepínání listů nebo při událostech časovače. Zatímco infikují viry polymorfní vložky do kódu náhodně generovaných komentářů. Název modulu viru je také náhodně generován.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu