Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSAccess.Lovely

Třída Virus
Platfoma MSAccess
Popis

Technické údaje

Tento virus infikuje databáze MS Access. Během infikování viru nahradí v databázích skript Autoexec a zkopíruje do databáze další formulář s názvem "Jo". Tento formulář obsahuje modul s jednou funkcí "Jg".

Když je infikovaná databáze otevřena, virus vyhledá všechny databáze v aktuálním adresáři a infikuje je. Při vyhledávání virem se používá maska ​​"* .MDB".

Před infikováním viru se mění několik systémových parametrů: vypne zobrazování maker pomocí klávesových zkratek a při chybě při provádění maker. Virus nemá žádný postup užitného zatížení.

Virus obsahuje text o autorských právech:


Copyright (C) 1998 od FlyShadow ~ ^^ ~ – Krásný


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu