Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.DOS.Something

Třída Virus
Platfoma DOS
Popis

Technické údaje

Jedná se o velmi nebezpečný parazitní virus s rezidentní pamětí. Zahrnuje INT 21h a zapíše se na začátek souborů COM, které jsou spuštěny. V 11. měsíci virus vymaže soubor C: AUTOEXEC.BAT a zapíše do něj následující příkazy:

@DEL * .COM@ DEL * .EXE
pak vytvoří soubor NOME s nulovou délkou. Virus obsahuje texty:
Něco v1.1některé c: autoexec.bat @del * .com @ del * .exe


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu