Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.DOS.Simulation

Třída Virus
Platfoma DOS
Popis

Technické údaje

Nejedná se o nebezpečný nemastný rezidentní parazitní polymorfní virus. Hledá soubory .COM a zapíše se na konec souboru. Někdy se zobrazí jedna ze zpráv a počítač se zastaví:


HA HA HAJTE VIRUS!
FRODO žije!
Tančil jsi někdy s ďáblem v bledém měsíčním světle?
VIRUS DATACRIME VYRÁNĚNÝ: 1. BŘEZNA 1989
ALIVE … Váš systém je infikován virem SIMULATION.
Hezký den!


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu