Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.DOS.Laufwerk

Třída Virus
Platfoma DOS
Popis

Technické údaje

Je to neškodný doprovodný virus, který není rezidentní. Vyhledává soubory typu .EXE ze stromu podadresářů náhodně vybraného disku, přejmenuje soubor nalezený na náhodně vybrané jméno a sám píše namísto původního souboru.

Při spuštění viru vyhledává soubory a infikuje je, pak spustí hostitelský soubor, který byl přejmenován. Tento virus obsahuje textové řetězce:


.exe Laufwerk:
Chyba při běhu na.
Části Copyright (c) 1983,90 Borland


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu