Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.DOS.Chaos

Detekováno 01/11/2002
Třída Virus
Platfoma DOS
Popis

Jedná se o nebezpečné parazitní viry s rezidentní pamětí. Zavírají INT 21h a zapisují se na konec souborů .COM a .EXE, které jsou spuštěny. "Chaos.1181" také háčí INT 9, 13h. Vymažou sektory disku a zobrazí:

"Chaos.1181": CHAOS !!! Další mistrovské dílo Fausta …

"Chaos.1241": Vidím, přijdu, dobývám … Trojský kůň – CHAOS v2.0 od Fausta


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu