Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.DOS.Ass

Detekováno 08/15/2003
Třída Virus
Platfoma DOS
Popis

Jedná se o velmi nebezpečný parazitní virus rezidentní v paměti. Kopíruje se do tabulky Přerušit vektory, háčky INT 21h a zapíše se do konce souborů COM, které jsou spuštěny. 31. května virus poškozuje bootovací sektory disket a 25. prosince vymaže MBR pevného disku. Virus obsahuje textový řetězec:

Kathle


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu