Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.DOS.AsmVirus

Třída Virus
Platfoma DOS
Popis

Technické údaje

Jedná se o nebezpečný virus, který přepsá rezident. Hledá soubory .ASM, přejmenuje soubor s příponou názvu souboru BAK a poté přepíše soubor ASM hexadecimálním kódem viru, který je převeden na formát ASM. Výsledek infekce vypadá následovně:


.MODEL TINY
.KÓD
ORG 256
A:
DB 0FCh
DB 0B4h

<hexadecimální kód viru>

ENDS
END a
Po sestavení souboru je výsledkem kopie viru.

Virus obsahuje interní textové řetězce:


0123456789ABCDEF.MODEL TINY
.KÓD
ORG 256
A:
ENDS
END a
h
DB
* .asm bak 0


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu