Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.Boot.Zim

Třída Virus
Platfoma Boot
Popis

Technické údaje

Jedná se o nebezpečný spouštěcí virus v paměti. Kopíruje se do datové oblasti DOS na adrese 0000: 0540, zavěsí INT 13h a poté se zapíše do zaváděcích sektorů disket. Virus infikuje MBR pevného disku během načítání z infikované diskety. Virus má chybu a může poškodit sektory a zastavit systém, zatímco je infikuje.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu